Kalkulator kosztów ogrzewania

Za brak zgłoszenia do CEEB grozi nawet 5000 zł kary!

Dodano: 28-06-2022

Zdecydowana większość budynków w Polsce to domy jednorodzinne. W budynkach tych najczęściej mamy do czynienia z ogrzewaniem indywidualnym. Do końca czerwca 2022 r. każde źródło ciepła podlega obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten w pewnym sensie dotyczy ponad połowy Polaków, bowiem w Polsce 55,2 proc. obywateli mieszka właśnie w domach jednorodzinnych (dane HRE Investments). Na zgłoszenie kotła, pieca, pompy ciepła do CEEB zostały ostatnie dni.

Co to CEEB i kogo dotyczy?

CEEB zbiera informacje o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Obowiązek zgłoszenia używanego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dotyczy każdego właściciela domu lub zarządcy budynku. W domach jednorodzinnych, zgłoszenia dokonuje jego właściciel. Zgłoszeniem nie muszą przejmować się mieszkańcy bloków, w których nie występują indywidualne źródła ciepła. Wówczas zgłoszenia dokonuje zarządca budynku.
 

Wymagane dane

Podczas wypełniania wniosku potrzebne są dane budynku, informacje o źródła ciepła. W ramach podstawowych danych wpisujemy: adres budynku, rodzaj budynku (jednorodzinny, wielorodzinny czy zbiorowego zamieszkania) oraz liczbę lokali (dotyczy budynków wielorodzinnych i zbiorowego zamieszkania). Ponadto jeżeli w budynku znajduje się kocioł lub kotły na paliwo stałe należy wskazać klasę kotła, liczbę kotłów, a także rodzaj zużywanego paliwa. Ostatnimi danymi, które należy uzupełnić są dane kontaktowe, czyli:
  • imię i nazwisko albo nazwa właściciela, zarządcy budynku lub lokalu,
  • adres zamieszkania lub siedziby,
  • adres budynku lub lokalu, gdzie jest zainstalowane źródło ciepła lub źródło spalania paliw.

Ponadto do opcjonalnych danych należą: numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie), adres e-mail właściciela lub zarządcy (opcjonalnie).

CEEB - gdzie zgłosić źródło ciepła?

Deklarację składamy na stronie https://ceeb.gov.pl/. Do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można zalogować się za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, lub Mojego ID. Do złożenia deklaracji dostępne są dwa formularze. Formularz A dotyczący budynków i lokali mieszkalnych. A także formularz B - dla budynków i lokali niemieszkalnych (użytkowych). Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można również zgłosić w urzędzie gminy. 

CEEB - daty

Data zgłoszenia źródła ciepła zależy od tego kiedy zostało uruchomione. Jeżeli źródło ciepła zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., wówczas złożenie deklaracji jest obowiązkowe do 30 czerwca 2022 r. W przypadku nowych źródeł ciepła (uruchomionych po 1 lipca 2021 r.) deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. Należy również pamiętać, że w przypadku zmiany źródła ciepła konieczna jest aktualizacja deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

Mandat

Zgłoszenie źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest bezpłatne. Jednakże osoby, które nie wypełniają obowiązku muszą liczyć się z karami finansowymi. Brak złożenia deklaracji w stosownym terminie może narazić właścicieli/zarządców budynków na mandat w wysokości do 500 zł. W przypadku rozstrzygnięcia sądowego grzywna może urosnąć nawet do 5000 zł. 
 

Cel CEEB - skuteczniejsza walka ze smogiem!

CEEB służy do zgromadzenia danych na temat źródeł ogrzewania w naszych domach. Baza ma umożliwić skuteczne dostosowanie programów modernizacji (do tej pory administracja operowała jedynie danymi szacunkowymi). CEEB będzie zawierać informacje na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. 

Baza CEEB sprawi, że walka ze smogiem w Polsce może okazać się skuteczniejsza.

Źródło ciepła możesz zgłosić na stronie internetowej (https://ceeb.gov.pl/) lub osobiście w urzędzie gminy.

Źródło: globenergia.pl, gov.pl