Kalkulator kosztów ogrzewania

DANE WEJŚCIOWE

 

   CIEPŁA WODA UŻYTKOWA    
   Liczba mieszkańców  (-)
   Zużycie c.w.u. przez 1 osobę  (l/dzień)
   Temperatura zimnej wody  (oC)
   Wymagana temperatura c.w.u.  (oC)
   Liczba dni korzystania z c.w.u.  (dni) 
   Straty ciepła instalacji c.w.u.  (%)

   Zapotrzebowanie na energię     (kWh/rok)
   Zużycie gazu na C.O.     (m3/rok)
   Zużycie gazu na C.W.U.     (m3/rok)
   CAŁKOWITE ZUŻYCIE GAZU
    (m3/rok)

 

ROCZNE ZESTAWIENIE OPŁAT

 

 TARYFA:    

 

   CENA GAZU     (gr netto/kWh)
   Opłata dystrybucyjna zmienna     (gr netto/kWh)
   Opłata dystrybucyjna stała     (zł netto/m-c)
   Opłata abonamentowa     (zł netto/m-c)
   VAT (od 01.01.2023)   0 (%)
   Wartość opałowa     (kWh/m3)

 

MIESIĄC ZUŻYCIE GAZU (%) ZUŻYCIE GAZU (m3) CENA GAZU (zł netto) OPŁATA ABONAMENTOWA (zł netto) OPŁATA DYSTRYBUCYJNA STAŁA (zł netto) OPŁATA DYSTRYBUCYJNA ZMIENNA (zł netto) KWOTA (zł brutto)
I              
II              
III              
IV              
V              
VI              
VII              
VIII              
IX              
X              
XI              
XII              
SUMA              
Koszt jednostkowy gazu:   (zł brutto/m3)

 

KOSZTY INWESTYCYJNE

 

    KOCIOŁ KONDENSACYJNY
    JEDNOFUNKCYJNY DWUFUNKCYJNY KOMPAKTOWY
   Koszt KOTŁA   3970 zł 5900 zł
   Koszt zasobnika wody    - -
 Opłata przyłączeniowa  (z materiałami i robocizną)      
   Usługi geodezyjne (wytyczenie przyłącza, mapa, inwentaryzacja powykonawcza) 1500 zł 1500 zł 1500 zł
   Wydanie warunków technicznych 100 zł 100 zł 100 zł
   Projekt techniczny przyłącza 1500 zł 1500 zł 1500 zł
   Odbiór przyłącza 150 zł 150 zł 150 zł
   Szafka gazowa z armaturą 500 zł 500 zł 500 zł
   Projekt wewnętrznej instalacji C.O. 850 zł 850 zł 850 zł
   Instalacja wewnętrzna       
   Montaż kotła z zasobnikiem 750 zł 750 zł 750 zł
   Wykonanie systemu spalinowego 400 zł 400 zł 400 zł
   System kominowy 2000 zł 2000 zł 2000 zł
   SUMA kosztów (zł brutto)      
    WYBIERAM WYBIERAM WYBIERAM

 

 
         
JEDNOFUNKCYJNY DWUFUNKCYJNY KOMPAKTOWY
Sprawność Sprawność Sprawność
98  (%) 98  (%) 98  (%)
Żywotność Żywotność Żywotność
10-15  (lat) 10-15  (lat) 10-15  (lat)
Min. moc kotła Min. moc kotła Min. moc kotła
   (kW)    (kW)    (kW)
     

  

 

NASI PARTNERZY:

Gdańsk 80-393
726 223 060
kontakt@symulatorogrzewania.pl