Kalkulator kosztów ogrzewania

DANE WEJŚCIOWE

 

   CIEPŁA WODA UŻYTKOWA    
   Liczba mieszkańców  (-)
   Zużycie c.w.u. przez 1 osobę  (l/dzień)
   Temperatura zimnej wody  (oC)
   Wymagana temperatura c.w.u.  (oC)
   Liczba dni korzystania z c.w.u.  (dni) 
   Straty ciepła instalacji c.w.u.  (%)

   Zapotrzebowanie na energię     (kWh/rok)
   Zużycie LPG na C.O.     (l/rok)
   Zużycie LPG na C.W.U.     (l/rok)
   CAŁKOWITE ZUŻYCIE LPG
    (l/rok)

 

ROCZNE ZESTAWIENIE OPŁAT

 

 RODZAJ GAZU

   CENA GAZU PŁYNNEGO     (zł brutto/l)
   Rewizja zbiornika + próby ciśnieniowe     (zł brutto/rok)
   Wartość opałowa     (kWh/l)

 

MIESIĄC ZUŻYCIE LPG (%) ZUŻYCIE LPG (litr) KWOTA (zł brutto)
I      
II      
III      
IV      
V      
VI      
VII      
VIII      
IX      
X      
XI      
XII      
SUMA      
Koszt jednostkowy LPG:   (zł brutto/l)

 

KOSZTY INWESTYCYJNE

 

    KOCIOŁ KONDENSACYJNY
    JEDNOFUNKCYJNY DWUFUNKCYJNY KOMPAKTOWY
 Koszt KOTŁA      
 Koszt zasobnika wody    - -
 Koszt ZBIORNIKA       
 Płyta fundamentowa żelbetowa (gr. 12-20 cm) 900 zł 900 zł 900 zł
 Transport i posadowienie na płycie fundamentowej 800 zł 800 zł 800 zł
 Odbiór techniczny zbiornika przez UDT 400 zł 400 zł 400 zł
 Montaż (wykonanie przyłącza gazowego) 2000 zł 2000 zł 2000 zł
 Projekt techniczny przyłącza z uzgodnieniami p.poż 2000 zł 2000 zł 2000 zł
 Usługi geodezyjne (wytyczenie przyłącza, mapa, inwentaryzacja powykonawcza) 1500 1500 1500
 Opłata UDT
150 zł 150 zł 150 zł
 Projekt wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U.
850 zł 850 zł 850 zł
 Instalacja wewnętrzna       
 Szafka gazowa z armaturą 500 500 500
 Montaż kotła z zasobnikiem 850 zł 850 zł 850 zł
 Wykonanie systemu spalinowego 400 zł 400 zł 400 zł
 System kominowy 2000 zł 2000 zł 2000 zł
   SUMA kosztów      
    WYBIERAM WYBIERAM WYBIERAM

 

 
         
JEDNOFUNKCYJNY DWUFUNKCYJNY KOMPAKTOWY
Sprawność Sprawność Sprawność
98  (%) 98  (%) 98  (%)
Żywotność Żywotność Żywotność
10-15  (lat) 10-15  (lat) 10-15  (lat)
Min. moc kotła Min. moc kotła Min. moc kotła
   (kW)    (kW)    (kW)
     

   

 

SPRZEDAWCY GAZU PŁYNNEGO:

 

ZBIORNIKI NA GAZ PŁYNNY:

Gdańsk 80-393
726 223 060
kontakt@symulatorogrzewania.pl