Kalkulator kosztów ogrzewania

DANE WEJŚCIOWE

 

   CIEPŁA WODA UŻYTKOWA    
   Liczba mieszkańców  (-)
   Zużycie c.w.u. przez 1 osobę  (l/dzień)
   Temperatura zimnej wody  (oC)
   Wymagana temperatura c.w.u.  (oC)
   Liczba dni korzystania z c.w.u.  (dni) 
   Straty ciepła instalacji c.w.u.  (%)

   Zapotrzebowanie na energię     (kWh/rok)
   Zużycie pelletu na C.O.     (kg/rok)
   Zużycie pelletu na C.W.U.     (kg/rok)
   CAŁKOWITE ZUŻYCIE PELLETU
    (kg/rok)

 

ROCZNE ZESTAWIENIE OPŁAT

 

 RODZAJ OPAŁU

   CENA pelletu     (zł brutto/t)
   Wartość opałowa     (kWh/kg)

 

MIESIĄC ZUŻYCIE PELLETU (%)
ZUŻYCIE PELLETU (kg) KWOTA (zł brutto)
I      
II      
III      
IV      
V      
VI      
VII      
VIII      
IX      
X      
XI      
XII      
SUMA      
Koszt jednostkowy pelletu:   (zł brutto/kg)

 

KOSZTY INWESTYCYJNE

 

    KOCIOŁ NA PELLET Z PODAJNIKIEM
 Koszt KOTŁA  
 Koszt zasobnika wody   
 Projekt wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U.  
 Instalacja wewnętrzna   
 Montaż kotła ze zintegrowanym zasobnikiem  
 Wykonanie systemu spalinowego  
 System kominowy  
  SUMA kosztów (brutto)  

 

  
 
Sprawność: 
80  (%)
Żywotność: 
8-15  (lat)
Min. moc kotła: 
   (kW)
  

 

 

NASI PARTNERZY:

Gdańsk 80-393
726 223 060
kontakt@symulatorogrzewania.pl