Kalkulator kosztów ogrzewania

Wzrost zysków Orlenu o 335%. My za to płacimy!

Dodano: 29-11-2022

Marże rafinerii

Jak wynika z opublikowanych danych finansowych PKN Orlen za III kwartał 2022 r., przychody grupy wyniosły blisko 73 mld zł (+103 proc. rdr), zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację EBITDA wyniósł w tym czasie 11,1 mld zł, natomiast zysk netto 12,68 mld zł (+335 proc. rdr). Z kolei EBIDTA LIFO, lepiej oddająca kondycję biznesu, wyniosła 11,68 mld zł, w formule oczyszczonej (o nabycie Lotosu) EBITDA LIFO wyniosła 8,62 mld zł (+116,8 proc. rdr). Po oczyszczeniu wyników o wpływ zdarzeń jednorazowych zysk operacyjny EBITDA LIFO byłby o 2,1 mld zł, tj. o 20 proc. niższy w porównaniu do zeszłego kwartału.!

  

Zysk netto wyższy o 335% rok do roku! 

Zysk netto jednostki dominującej PKN Orlen podskoczył w III kwartale 2022 r. do 12,7 mld zł z 2,9 mld zł przed rokiem. Łącznie po trzech kwartałach 2022 r. grupa kierowana przez Daniela Obajtka miała 19,1 mld zł zysku netto jednostki dominującej w porównaniu do prawie 7 mld zł rok temu. Przychody urosły do 176,2 mld zł z 90,4 mld zł.

Przychody ze sprzedaży grupy PKN Orlen wyniosły w III kwartale 2022 r. blisko 73 mld zł wobec 36,4 mld zł rok wcześniej. Blisko połowa przychodów pochodziła ze sprzedaży za granicą. Wynik EBITDA LIFO, czyli jeden z głównych mierzących rezultaty podstawowego biznesu Orlenu, wzrósł w III kwartale 2022 r. do 11,68 mld zł z 4,3 mld zł rok wcześniej, a oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych EBITDA LIFO 8,62 mld zł z 3,98 mld zł rok wcześniej.
 
Wybrane dane finansowe PKN Orlen w latach 2015-2022. Źródło: bankier.pl
 

Do sprawy odniósł się prezes spółki. Daniel Obajtek napisał na Twitterze:

„Konsekwentnie realizujemy strategiczne inwestycje, w tym w rozwój nisko- i zeroemisyjnej energetyki, co wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale całego regionu. W samym 2022 r. planujemy przeznaczyć na inwestycje tyle, ile łącznie w latach 2012-15”.

Spółka podała w prezentacji, że wzrost EBITDA LIFO o 3,5 mld zł (kdk) wynikał głównie z efektu zdarzeń jednorazowych, w tym: konsolidacji wyników przejętej Grupy Lotos w wys. 2,3 mld zł, dodatniego wpływu hedgingu w wys. 3,5 mld zł (kdk) przy ujemnym wpływie wyceny kontraktów terminowych CO2 w wys. minus 0,2 mld zł (kdk).

 

Co to jest marża modelowa rafinerii?

Pisaliśmy już o wysokiej marży Orlenu: https://www.symulatorogrzewania.pl/marza-rafineryjna-pkn-orlen-w-iii-kwartale-wyzsza-o-529

Marże to jedne z podstawowych rynkowych zmiennych, które branża, obok cen paliw, publikuje z miesiąca na miesiąc. Dotyczy to modelowej marży downstream, modelowej marży petrochemicznej i modelowej marży rafineryjnej. W przypadku całej trójki wyższe wartości są dla spółki lepsze. W III kwartale modelowa marża rafineryjna była niższa o ponad 10 dolarów na baryłce w stosunku do kwartału II. Średnia cena baryłki ropy Brent w tym czasie wyniosła 101 dol. wobec 113,9 dol. w III kwartale i 102,2 dol. w I kwartale.

Model marży służy przedstawieniu jedynie hipotetycznej zyskowności rafinerii, działającej w ramach określonej konfiguracji technologicznej, opartej na notowaniach rynku Europy Północno-Zachodniej publikowanych przez Refinitiv. Informuje ona o rynkowych warunkach, w których działała rafineria. To rodzaj wskaźnika dla inwestorów i analityków, a nie konkretna informacja, która ma wpływ na ceny na stacjach. W przypadku PKN ORLEN – do wyliczenia modelowej marży rafineryjnej (z dyferencjałem) przyjmuje się, że w rafinerii przerabiana jest wyłącznie ropa REBCO (rosyjska). To hipotetyczne założenie, gdyż aktualnie polskie rafinerii przerabiają kilka gatunków ropy (zmniejszając do minimum udział rosyjskiej ropy). Modelowa marża rafineryjna nie obrazuje faktycznego zarobku rafinerii, co jednak nie wyklucza również bardzo wysokich marż "rzeczywistych".

Marża rafineryjna Rafinerii Gdańskiej obliczana jest z poniższego wzoru:

Modelowa marża rafineryjna [USD/baryłka] = przychody (produkty z 94% przerobionej ropy = 23% benzyna + 63% diesel + 8% ciężki olej opałowy) – koszty (100% przerobionej ropy naftowej + koszt zużycia gazu ziemnego)

 Powyższy model wprowadza uproszczenia:

  • agreguje uzyski do trzech podstawowych grup produktów,
  • nie uwzględnia różnic w cenach osiąganych przez rafinerię poprzez sprzedaż produktów na różnych geograficznych rynkach zbytu, w tym na rynku krajowym (realizowane premie i dyskonta do benchmarku),
  • zakłada przerób roczny wynikający z 94% wykorzystania mocy wytwórczych instalacji destylacyjnych (nie uwzględnia dłuższych przestojów remontowych/awaryjnych)
  • pomija wykorzystywanie różnych gatunków ropy naftowej będących wsadem dla rafinerii (obliczany dla wsadu 100% ropy REBCO, gdzie aktualnie dostawy są dywersyfikowane i najczęściej przerabiane jest jednocześnie kilka rodzajów rop - coraz większy udział ropy Arabian Light).

Podsumowując model ten zakłada m.in. przerób w 100 proc. ropy rosyjskiej (REBCO), a tak aktualnie nie jest. Nie uwzględnia natomiast kosztu CO2, ogromnego kosztu transportu morskiego, instrumentów zabezpieczeniowych typu hedge czy też zmiany kursu dolara.

 

Wysokie ceny paliw na stacjach!

Zdaniem głównego ekonomisty Orlenu Adama Czyżewskiego:

"Sytuacja na globalnych rynkach paliw jest nietypowa, bo po raz pierwszy od paru dekad popyt na paliwa (głównie na diesla) przewyższa dostępne moce rafineryjne. Z tego powodu pojawianie się nowych czynników ryzyka - obaw, że paliw zabraknie - silniej przenosi się na ceny".

Jego zdaniem presję na wzrost cen paliw wzmaga eskalacja działań wojennych - "sabotaż rurociągów NS1 i NS2, odcięcie drogi na Krym, rosyjskie ataki rakietowe na ukraińskie miasta, a także osłabienie kursu złotego do dolara amerykańskiego".

Pomimo jasnego komentarza Pana Adama Czyżewskiego nie można zaprzeczać wpływu bardzo wysokich marż modelowych rafinerii na rzeczywiste ceny w hurcie i detalu na stacjach paliw! 

Ostateczne ceny paliw zależą od kilku czynników, w tym ceny ropy i kursu dolara. O ile dolar zaczął tracić dynamicznie dopiero od października, o tyle ropa tanieje znacznie dłużej, a ceny za benzynę i olej napędowy ciągle utrzymują się na względnie wysokich poziomach.

Wzrosty cen paliw na stacjach nie pomijają również oleju opałowego, którego średnia cena wynosi 6,85 zł/l w detalu, zaś w hurcie 5254 zł netto/m3.

 

Źródło: PKN Orlen, bankier.pl,