Kalkulator kosztów ogrzewania

Wzrost rachunków za prąd o 60% w 2023 roku?

Dodano: 20-12-2022

Ceny prądu wyższe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął długo oczekiwaną decyzję na temat taryf na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Miesięczny wzrost rachunku za energię ma sięgnąć nawet 60 proc.! Prezes podkreśla, że dzięki mechanizmom wprowadzonym przez rząd, gospodarstwa domowe nie powinny odczuć wyższych cen energii, pod warunkiem, że będą oszczędzać jej konsumpcję. Niestety, środki ochronne będą kosztować polskich podatników miliardy złotych, które mogłyby być zainwestowane w inny sposób np. termomodernizację domów.

Prezes URE Rafał Gawin poinformował w sobotę, że zatwierdził taryfy czterem tzw. sprzedawcom z urzędu (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót) oraz wyjątkowo jednej z firm pełniących funkcję sprzedawcy z urzędu, która dotychczas była zwolniona z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia – Tauron Sprzedaż GZE. Gawin zatwierdził również taryfy pięciu największym dystrybutorom energii: PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator.

 

Jak bardzo wzrosną ceny energii?

Poniższa tabela przedstawia procentowe i nominalne zmiany rachunku za energię elektryczną w skali jednego miesiąca dla odbiorców w grupach taryfowych G11 przy rocznym zużyciu na poziomie 2,5 tys. kWh, po przekroczeniu maksymalnego zużycia określonego w ustawie. 

 
Zmiana rachunku za energię elektryczną za miesiąc, po przekroczeniu ustawowego limitu Źródło: URE
 

Należy podkreślić, że wszystkie ceny i stawki opłat zatwierdzane i podawane przez regulatora są cenami i stawkami netto. Stawka podatku VAT nie wpływa zatem na poziom taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE. Niemniej jednak należy przypomnieć, że zgodnie z zapowiedziami stawka VAT na energię elektryczną będzie większa i może sięgnąć nawet 23%. Oznacza to kolejną podwyżkę cen energii.

Kolejna tabela przedstawia zmiany średnich cen i stawek opłat za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2023 rok taryfach tzw. sprzedawców z urzędu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych.

 
Zmiany średnich cen i stawek opłat za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2023 rok taryfach tzw. sprzedawców z urzędu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, Źródło: URE
 

Z czego wynikają także duże podwyżki taryf?

Prezes URE wyjaśnia, że ceny energii elektrycznej rosną ze względu na niestabilną sytuację na rynku gazu i węgla, co ma swoje odbicie w cenach prądu na rynku hurtowym. Duże wzrosty taryf w sektorze dystrybucji są spowodowane m.in. wysokimi kosztami zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat sieciowych, wzrostem taryfy operatora systemu przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych, inflacją oraz potrzebą inwestycji w rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznych.
 

Gospodarstwa domowe i firmy skorzystają z mechanizmów ochronnych

Rząd wprowadził rozwiązania, które mają chronić w 2023 roku odbiorców przed rosnącymi kosztami energii elektrycznej. Ceny energii dla gospodarstw domowych zostały zamrożone do określonych limitów zużycia (2 tys. kWh / 2,6 tys. kWh / 3 tys. kWh) na poziomie taryf dla spółek obrotu ze stycznia 2022 roku. Za zużycie energii ponad te wielkości, sprzedawca energii nie będzie mógł pobrać ceny wyższej niż 0,693 zł/kWh. W grupie G11 średnie roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 1,8 tys. kWh. Z kolei średnie roczne zużycie w grupie G12 wynosi 3,2 tys. kWh. Oznacza to, że Polacy zapłacą taniej, jeśli będą oszczędzać, chociaż będzie to też wyzwaniem z racji postępującej elektryfikacji domów.

Taryfy dystrybucyjne dla odbiorców w gospodarstwach domowych również zostały zamrożone do wymienionych limitów zużycia. Jeżeli natomiast odbiorca w gospodarstwie domowym zużyje w ciągu roku więcej energii niż wskazane limity zużycia – za każdą kilowatogodzinę dostarczoną ponad limit będą obowiązywały stawki opłat dystrybucyjnych zgodne z zatwierdzonymi przez Prezesa URE taryfami operatorów na 2023 rok - wyjaśnia URE.

 

Zamrożenie cen energii będzie słono kosztować budżet i Polaków

Polacy może nie odczują aż tak drastycznych wzrostów energii bezpośrednio na rachunkach, to jednak rozwiązania mrożące ceny energii odbiją się negatywnie na budżecie państwa, czyli w praktyce naszych środkach finansowych. Za rozwiązania zapłacą wszyscy podatnicy. 

Ręczne sterowanie ceną energii ma poważne konsekwencje dla budżetu państwa. Sam tylko koszt blokady cen energii elektrycznej w 2023 roku to 26,8 mld zł. Dodatkowo, na zahamowanie wzrostu cen gazu rząd przeznaczy w przyszłym roku 30 miliardów złotych. Łącznie, na ograniczenie wzrostu cen prądu i gazu rząd wyda w 2023 roku 57 miliardów złotych - wskazuje Piotr Wójcik, analityk rynku energetycznego w Greenpeace Polska. Jak zauważa ekspert, jest to astronomiczna kwota.
 
W ocenie Piotra Wójcika te środki powinny być zainwestowane w inne obszary np. termomodernizację domów ponad 2,2 miliona polskich rodzin. 40 proc. domów jednorodzinnych w Polsce mogłoby uzyskać po 25 tys. złotych dotacji do ocieplenia domu. Alternatywnie, inwestując te fundusze w termomodernizację budynków wielorodzinnych, można by ocieplić 160 tysięcy budynków wielorodzinnych, czyli 77% budynków wielorodzinnych. Dzięki takim inwestycjom można by obniżyć zapotrzebowanie na energię w blokach czy kamienicach o ponad połowę.
 

Kalkulator energii elektrycznej i porównywarka opłat dystrybucyjnych dostępna jest w zakładce Symulacje źródeł energii -> energia elektryczna!.

 

Źródło: URE, globenergia.pl