Kalkulator kosztów ogrzewania

Samorządy niedługo zaczną wypłaty dodatku węglowego!

Dodano: 22-09-2022

Dodatek węglowy

Ubiegasz się o wypłatę pieniędzy w ramach dodatku węglowego? Możesz się ich spodziewać w najbliższym czasie. Środki na ten cel zostały już przekazane wojewodom, a rząd apeluje do samorządów o ich sprawną dystrybucję. Czy dodatek węglowy pomoże przetrwać sezon grzewczy?

Rząd poinformował, że pierwsza transza funduszy na dodatek węglowy wynosi 9,5 mld złotych i została już przekazana wojewodom. Pieniądze będą przesyłane do gmin niezwłocznie po ich zaksięgowaniu na kontach Urzędów Wojewódzkich. Samorządy terytorialne są obecnie zmuszone do uruchomienia procedury, mającej na celu jak najszybszą dystrybucję pieniędzy. Kto może ubiegać się o te pieniądze? 

 

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek węglowy to jednorazowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. Dofinansowanie przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85%. węgla kamiennego. Dodatek węglowy przysługuje na jeden adres

 

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Władze gminy będą dokonywać weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku. W szczególności weryfikacji będzie poddane zgłoszenie głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Aby ubiegać się o dodatek konieczny jest wpis lub zgłoszenie źródła ciepła na węgiel do CEEB.

 

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć przez Internet

Wniosek możemy złożyć jednak bez konieczności stawienia się osobiście w urzędzie gminy. Można go przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do tej platformy można się zalogować za pomocą aplikacji mObywatel, Profilu Zaufanego czy swojego banku. Gmina ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłatę środków w ramach dodatku węglowego. Biorąc pod uwagę, że nabór wniosków rozpoczął się przeszło miesiąc temu pierwsze wypłaty powinny być dzisiaj.
Nabór wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie trwał do 30 listopada 2022 r.

 

Odpowiedzialność karna 

We wniosku o dodatek znajduje się informacja o rygorze odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Co więcej, jeżeli gospodarstwo kupiło węgiel po obniżonej cenie (cenie gwarantowanej w wysokości 996,60 złotych za tonę) na mocy ustawy o rekompensatach do cen węgla, to wówczas nie może skorzystać z dodatku węglowego w wysokości 3 tys. złotych.

Źródło: gov.pl, termomodernizacja.pl