Kalkulator kosztów ogrzewania

Obniżka VAT na prąd i gaz przedłużona do 31 listopada!

Dodano: 02-08-2022

Obniżka VAT na prąd i gaz

Na mocy ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, podpisanej przez Prezydenta RP dn. 27 stycznia 2022 r., zmniejszono stawkę podatku VAT na prąd i gaz, która miała obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku do 31 lipca 2022 roku. Została przedłużona do 31 października 2022 roku. Ustawa ta jest częścią tzw. Tarczy Antyinflacyjnej 2.0.

Obniżka VAT na gaz ziemny

Zastanawiasz się, czy VAT na gaz 2022 dotyczy tylko opłaty za paliwo gazowe, czy również innych opłat za dostawę gazu? Uspokajamy, nowa stawka VAT na gaz obejmuje wszystkie pozycje wpływające na cenę końcową za gaz ziemny, czyli opłatę za paliwo gazowe, abonament, opłatę stałą i zmienną dystrybucyjną.

Jak się zmieniała stawka VAT na gaz?

W ostatnim półroczu doszło do szeregu obniżek VAT w różnych obszarach, m.in. paliw, produktów spożywczych, ciepła, czy też gazu i energii elektrycznej. Ile, kiedy, jak długo? Nie łatwo się w tym wszystkim połapać. Zacznijmy więc od początku.

Ile wynosi VAT na gaz ziemny? Dla porządku przypomnijmy, że do końca 2021 r., dla gospodarstw domowych oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, VAT na gaz ziemny wynosił 23%. Od kiedy niższy VAT na gaz? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów od 1 stycznia 2022 r., wtedy też obniżony został podatek VAT z 23% do 8% dla wszystkich klientów zużywających gaz ziemny.

Zmiana stawki VAT na gaz: do końca 2021 r. -> styczeń 2022 r.

Jaki VAT na gaz ziemny od 1 lutego?

Kolejne aktualizacje projektu tarczy antyinflacyjnej sprawiły, że z początkiem lutego 2022 r., zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, podatek VAT został obniżony z 8% do 0% dla wszystkich klientów zużywających paliwo gazowe. Obecna obniżka VAT na gaz ziemny dla firm ma obowiązywać do końca października 2022 r.

Zmiana stawki VAT na gaz: do końca 2021 r. -> do końca października 2022 r.

Kogo dotyczy stawka VAT na gaz 2022?

Obniżka stawki VAT obejmuje wszystkie dostawy, których przedmiotem są gaz ziemny, energia elektryczna i energia cieplna, niezależnie od statusu odbiorcy, stąd zniżki VAT na gaz w 2022 obejmują zarówno gospodarstwa domowe jak i przedsiębiorstwa.

Dodatkowo 29 stycznia br. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, rozszerzająca m.in. grupę podmiotów uprawnionych do korzystania z ochrony taryfowej.

Kto może dodatkowo skorzystać z ochrony taryfowej? Odbiorcy będący podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej, np. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, szkoły, żłobki, przedszkola, jednostki pomocy społecznej, noclegownie, ochotnicze straże pożarne, organizacje pozarządowe w zakresie działalności pożytku publicznego.

Stawka VAT na prąd

Aby przeciwdziałać skutkom galopującej, inflacji rządowa tarcza antyinflacyjna zawiera również pakiet obniżek w obszarze prądu. Jaki jest VAT na energię elektryczną?

Z początkiem 2022 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, podatek VAT został obniżony z 23% na 5% dla wszystkich klientów zużywających energię elektryczną. Obniżka podatku VAT na prąd, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązywała do końca lipca 2022 r.

Stawka VAT na prąd do końca lipca 2022 r.

Aktualnie podatek VAT na prąd elektryczny został przedłużony podobnie jak stawka VAT na gaz do 31 października 2022 roku.

Wyliczenia kosztu prądu ze stawką VAT 5% -> KALKULATOR ZUŻYCIA PRĄDU

Gaz ziemny ze stawką VAT 0% w zależności od taryfy i dostawcy -> KALKULATOR ZUŻYCIA GAZU

Źródło: ewe.pl