Kalkulator kosztów ogrzewania

Komu przysługuje 3 tys. zł na węgiel?

Dodano: 22-07-2022

Rada Ministrów planuje przyjąć projekt ustawy o dodatku węglowym. Regulacja ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie. Dodatek węglowy ma pokryć części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału. Zgodnie z zapowiedziami jednorazowe wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych wynosić będzie 3 tys. złotych.

Dla kogo dodatek węglowy?

Przyjęcie projektu ustawy o dodatku węglowym planowane jest na III kwartał bieżącego roku. Projektowany dodatek ma na celu wsparcie dużej grupy odbiorców w pokryciu części kosztów ogrzewania. Zgodnie z proponowanymi przepisami, dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, gdy głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Kluczowym warunkiem uzyskania środków w ramach dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek ma wynosić 3 tys. i będzie on przyznawany jednorazowo. 

Dodatek węglowy jest związany z gospodarstwem domowym. Jeśli kilku domowników złoży wniosek o przyznanie dodatku, przyznawany będzie on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Do kiedy będą opłaty?

Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku upływa 30 listopada 2022 r. Gmina ma więc maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanych środków. Wzór wniosku o przyznanie dodatku węglowego zostanie określony w stosownym rozporządzeniu ministra odpowiedzialnego za energię. Ma to na celu odciążenie gmin, a także ujednolicenie formularza. Ponadto inną regulacją mającą na celu uproszczenie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej, co znacznie przyspieszy cały proces.

Narzędziem weryfikacyjnym spełnienia warunków uzyskania dodatku węglowego ma być dostęp do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Gminy mają dostać wgląd do baz danych CEEB.

Projekt  będzie określał przepisy zwalniające to świadczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatek będzie wyjęty spod egzekucji administracyjnej - nie będzie uwzględniany przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami poprzednia inicjatywa rządu nie spotkała się z zainteresowaniem po stronie sprzedawców. W związku z tym rząd prawdopodobnie porzuci poprzednią ustawę o rekompensatach i wprowadzi nową ustawę ustanawiającą dopłaty. Poprzednią inicjatywę rządu (rekompensaty do cen węgla) analizowaliśmy TUTAJ.

 

Źródło: lSBnews, globenergia.pl