Kalkulator kosztów ogrzewania

Klasy energetyczne – sprawdź, w której będzie Twój dom!

Dodano: 27-02-2023

Zmiana świadectw energetycznych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad wzorem nowego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Możliwe, że już w 2024 roku może pojawić się nowy dokument z klasami energetycznymi. Niemniej jednak już teraz możesz dowiedzieć się, w której klasie energetycznej znajdzie się Twój dom. Wystarczy, że dysponujesz wartością zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, którą możesz znaleźć w dotychczasowym świadectwie.

Wprowadzane zmiany są odpowiedzią na unijne regulacje w zakresie efektywności energetycznej budynków. Unia Europejska ma ambitne plany osiągnięcia całkowitej neutralności sektora budowlanego do 2050 roku. Czy to jest możliwe? Trudno rokować, ale żyjemy w roku 2023, w którym to w Polsce planowana jest rewolucja w świadectwach energetycznych.

Aktualnie trwają konsultacje, których celem jest dopracowanie nowelizacji w sposób jak najbardziej zbliżony do europejskich trendów w zakresie efektywności energetycznej. Przypomnijmy jednak zasady wyznaczania klas energetycznych. Do tego celu posłużą dwa wskaźniki. Pierwszy to dobrze znany z aktualnie obowiązujących świadectw zasad wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP). Używany jest także przy klasyfikacji budynków w ramach Warunków Technicznych. Drugi jest nieco bardziej enigmatyczny, ponieważ obecnie nie widnieje na świadectwach. Będzie to całkiem nowy wskaźnik towarzyszący wspomnianej energii pierwotnej, a także energii końcowej i użytkowej.

 

Wskaźniki określające klasy energetyczne

Nieodnawialna energia pierwotna jest niczym innym jak przybliżoną wartością energii ze źródeł nieodnawialnych jaką trzeba wykorzystać na cele energetyczne budynku. Oprócz energii wywiązującej się ze spalenia paliwa doliczana jest szacunkowo energia potrzebna do pozyskania, transportu, magazynowania nośnika energii. Robi się to w oparciu o współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi

Energia dostarczona netto to natomiast różnica pomiędzy energią końcową dostarczoną a wyeksportowaną w odniesieniu do nośnika energii, obliczana na granicy systemu energii dostarczonej.

 

W jakiej klasie energetycznej będzie Twój dom?

Aby określić przybliżoną klasę trzeba się posłużyć wskaźnikiem EP, ponieważ można to zrobić bez obliczeń. Wystarczy wziąć aktualne świadectwo, znaleźć informację o energii pierwotnej (jest na pierwszej stronie), a następnie porównać ją z wartościami granicznymi dla poszczególnych klas, które podał resortu rozwoju i technologii:

Klasy energetyczne domu

  

Klasy energetyczne a Warunki Techniczne 2021

Maksymalny wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, w którym to WT 2021 są spełnione w budynku jednorodzinnym wynosi 70 kWh/(m2·rok). Porównując tę wartość z klasami energetycznymi trzeba zauważyć, że budynki w tym standardzie będą odpowiednio w klasach A+, A i B. Jednak budynek w klasie B budynkowi w klasie B nierówny. Jeżeli budynek ma wskaźnik EP od 70 do 75 kWh/(m2·rok), to nie spełnia wymagań zawartych w WT 2021. Nie zmienia to faktu, że znajdzie się w klasie B. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że niebawem czeka nas zmiana, a przystosowanym do warunków budynkom pozostaną tylko klasy A. Biorąc pod uwagę kierunek wspólnej europejskiej polityki jest to niemalże pewne.

Jeżeli interesuje Cię podniesienie klasy energetycznej budynku zanim zaczną one obowiązywać, to dobrym pomysłem jest wymiana nieefektywnego ogrzewania na ekologiczne. Dzięki temu w prosty sposób można zredukować zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną. Wynika to przede wszystkim z definicji EP, która zdecydowanie i słusznie promuje rozwiązania oparte o energię odnawialną.

 

Źródło: MRiT, termomodernizacja.pl