Kalkulator kosztów ogrzewania

Deklaracja o ogrzewaniu krok po kroku (CEEB)

Dodano: 28-06-2022

Deklarację o piecu, kotle i innych źródłach ciepła jakimi ogrzewamy swój dom (CEEB) można wypełnić w ciągu 5 minut. Pokazujemy krok po kroku gdzie i jak to zrobić. Warto pamiętać, że brak złożenia deklaracji to wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) o źródłach ciepła stosowanych w domu trzeba złożyć do 30 czerwca 2022 roku. Brak jej złożenia w terminie będzie wykroczeniem zagrożonym karą od 20 do 5000 zł. Jeżeli nie dochowamy terminu, możemy jednak złożyć czynny żal, wyjaśniając powody nie dotrzymania terminu i liczyć, że grzywna nie zostanie naliczona.

Deklarację o źródłach ciepła najszybciej złożymy na tej stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Aby to zrobić, musimy mieć założony przynajmniej Profil Zaufany (gdzie możemy zalogować się np. poprzez bankowość elektroniczną jednego z wielu banków, które obsługują Profil Zaufany). Możemy też wysłać ją listownie lub zanieść w formie papierowej do urzędu gminy/miasta.

Do złożenia deklaracji do CEEB zobowiązany jest właściciel lub zarządca budynku. W spółdzielniach mieszkaniowych zrobi to więc zarząd, natomiast w budynkach jednorodzinnych czy w zabudowie szeregowej, powinien to zrobić właściciel lub jeden ze współwłaścicieli budynku.

Jak to zrobić?

1) Logowanie do CCEB

W przypadku wersji elektronicznej możemy zalogować się do CEEB tak, jak przy załatwianiu innych spraw urzędowych – bezpośrednio Profilem Zaufanym czy poprzez bankowość elektroniczną:

2) Dodanie budynku

Po zalogowaniu najpierw dodajemy budynek, podając jego podstawowe dane.

Deklaracja o ogrzewaniu

3) Formularz A lub B

Po dodaniu wszystkich budynków których jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami musimy wypełnić deklarację dla każdego z nich. Wybieramy deklarację A dla budynku mieszkalnego lub B dla niemieszkalnego (np. sklepu, warsztatu). Następnie podajemy liczbę lokali mieszkalnych dla których wypełniamy deklarację. Jeżeli jest to budynek jednorodzinny, podajemy po prostu jeden lokal mieszkalny.

4) Wybór rodzaju źródła ciepła w budynku

Następnie dodajemy wszystkie źródła ciepła, w tym także ciepłej wody użytkowej, jakie mamy zainstalowane w budynku (nawet, jeśli z nich nie korzystamy).

5) Klasa kotła na paliwo stałe

Jeżeli wybierzemy kocioł na paliwo stałe, będziemy musieli podać jeszcze jego klasę. Powinniśmy znaleźć ją w instrukcji obsługi urządzenia lub na tabliczce znamionowej zamontowanej na kotle. Jeżeli nie możemy jej znaleźć, wybieramy po prostu „Poniżej klasy 3 lub brak informacji”.

6) Wybór paliwa spalanego w kotle

Jeżeli korzystamy z kotła na paliwa stałe, w formularzu musimy podać jeszcze z jakich paliw korzystamy. Możemy wybrać wszystkie z jakich korzystamy choćby od czasu do czasu. W tym miejscu trzeba pamiętać, że jeżeli chcemy skorzystać z możliwości zakupu dotowanego węgla kamiennego w cenie 966,60 zł/t, musimy zaznaczyć także „węgiel i paliwa węglopochodne”.

7) Deklaracja o ogrzewaniu jak ją wysłać?

W ostatnim kroku pozostało nam już tylko opcjonalne podanie numeru telefonu i adresu e-mail i kliknięcie przycisku „złóż”

Raz złożoną już deklarację możemy na szczęście poprawić. Musimy też pamiętać, że za każdym razem gdy zmienimy źródło ciepła (choćby chodziło o demontaż nieużywanego już źródła), powinniśmy ponownie zalogować się w tym systemie i zmienić deklarację.

Źródło: wysokienapiecie.pl