Kalkulator kosztów ogrzewania

Opłaty dystrybucyjne za prąd w górę o średnio 45% w 2023!

Dodano: 04-01-2023

Opłata kogeneracyjna za prąd

2023 rok będzie dla odbiorców energii rokiem podwyżek cen energii elektrycznej. Ich siłę oddziaływania na budżety domowe polskich gospodarstw domowych mają ograniczyć pakiety regulacji m.in. mrożące ceny energii. W których elementach rachunku możemy spodziewać się wyższych opłat? Opłata kogeneracyjna od 1 stycznia 2023 idzie w górę. Podwyżka stawki kogeneracyjnej w tym roku wynosi 90 gr za MWh. Opłaty dystrybucyjne wzrosły średnio o 45%.

 

VAT rośnie do najwyższego poziomu

Od stycznia podatek VAT na energię elektryczną wraca do stawki 23 procent, co potwierdziła 29 grudnia w "Polsat News" minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Rządzący tłumaczyli często, że jest to wymóg Komisji Europejskiej, jednak ta wskazuje, że daje dowolność w zakresie kształtowania stawek.
 
Jak podkreśliła Komisja w swoim komunikacie w sprawie cen energii, Państwa członkowskie mogą zdecydować – w ramach dostępnego im zestawu narzędzi – o zastosowaniu obniżonych stawek VAT na produkty energetyczne, o ile przestrzegają minimum 5 procent określonego w unijnej dyrektywie o VAT – powiedział rzecznik Komisji Europejskiej ds. podatków Daniel Ferrier dla portalu Konkret24.
 
W 2022 roku rachunki za energię obejmowały VAT na poziomie 5 proc. W opinii komentatorów decyzja jest podyktowana raczej poprawieniem sytuacji budżetowej państwa przed rokiem wyborczym.
 
  

Jaka wysokość opłaty kogeneracyjnej w 2022?

W 2020 roku wysokość opłaty kogeneracyjnej wynosiła 1,39 zł za MWh, czyli 0,00139 zł za kWh. W 2021 roku jej stawka spadła do 0 zł. W 2022 roku za kogenerację płaciliśmy 4,06 zł za MWh, czyli 0,00406 zł za kWh.

Opłata kogeneracyjna została wprowadzona w 2019 roku na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. poz. 42 z dnia 10 stycznia 2019 r.) Koszty funkcjonowania systemu wsparcia przeniesione są na wszystkich odbiorców energii elektrycznej proporcjonalnie do wolumenu pobieranej energii. Opłata kogeneracyjna jest jedną ze zmiennych opłat widniejących na rachunkach za energię elektryczną, wyrażana w zł/kWh. Oznacza to, że jej wysokość na rachunku za prąd zależy od ilości pobranej energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym. Stanowi ona dodatkowy koszt dystrybucyjny doliczany do każdego rachunku za prąd, bez względu na rodzaj taryfy prądowej.

 

Opłata kogeneracyjna w 2023

Opłata kogeneracyjna w 2023 rośnie z 4,06 do 4,96 zł za MWh, czyli o 0,90 zł. Wzrost ten jest jednak skompensowany spadkiem stawki opłaty OZE. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stawka opłaty OZE w 2023 r. wynosi zero, podczas gdy w 2022 r. była na poziomie 0,90 zł za MWh.

 

Wzrost stawek opłat dystrybucyjnych w 2023 roku

Poza wprowadzeniem 23% podatku VAT (realny wzrost kosztów użytkownika) wzrosły opłaty dystrybucyjne (stawka jakościowa, przejściowa, opłata abonamentowa, zmienna/stała stawka sieciowa, opłata handlowa) u wszystkich operatorów o średnio 45%:

* Zmiana średniej ceny w obrocie dla Tauron Sprzedaż GZE tj. przedsiębiorstwa zwolnionego dotychczas z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia, została wyliczona przy uwzględnieniu średniej ceny wynikającej z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 24 października 2022 r. nr 46/2022 w sprawie łącznych średnich cen energii elektrycznej wynikających z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnich cen dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych taryfach z uwzględnieniem stref czasowych na 2022 r.

 

Warto porównać aktualne ceny prądu wraz z opłatami dystrybucyjnymi w zależności od wyboru dostawcy na symulator ogrzewania!

 

Źródło: PAP, globenergia.pl