Kalkulator kosztów ogrzewania

Jakie maksymalne ceny ciepła sieciowego od 1 marca?

Dodano: 24-02-2023

Wzrost cen ciepła sieciowego

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował stawki maksymalnych cen ciepła systemowego, które będą obowiązywały od 1 marca 2023 r. Wzrost cen ciepła sieciowego zostanie “zamrożony” na poziomie 40 proc. do 31 grudnia tego roku.

Zmiany mają związek ze znowelizowaną niedawno ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie ochrony odbiorców tj. gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej przed wysokimi cenami ciepła. Po Nowym Roku wielu odbiorców - pomimo zamrożenia cen ciepła i gazu - otrzymywało o wiele wyższe rachunki. Ministerstwo klimatu i środowiska przestrzegało odbiorców przed praktykami i apelowało o zwracanie uwagi na nowe kwoty, gdyż motywacją do zmian stawek może być poprawienie budżetu wspólnoty.

 

Stawki

Opublikowane przez URE ceny to stawki stosowane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze 30 września 2022 r., powiększone o 40 proc. Oznacza to, że ceny ciepła nie mogą wzrosnąć na rachunkach powyżej 40 proc. Są one podstawą do wyliczenia przez sprzedawców ceny maksymalnej dla odbiorców ciepła. Stawki te nie mogą więc przekroczyć poziomu:

  • 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w źródłach opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym,
  • 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.
Są to kwoty netto, więc nie zawierają podatku VAT. Przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą je stosować do końca 2023 r. w rozliczeniach z gospodarstwami domowymi, szpitalami, żłobkami, przedszkolami, szkołami, domami pomocy społecznej i inne instytucjami użyteczności publicznej, a także wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielniami mieszkaniowymi.

 

Trzy rozwiązania – spółki muszą wybrać najkorzystniejsze

W ustawie wdrożono trzy kluczowe zmiany. URE wyjaśnia, że obowiązujący dotychczas system cen ciepła z rekompensatą oznaczał, że cena ciepła (bez uwzględniania kosztów dystrybucji) pobierana od odbiorcy nie mogła przekroczyć określonego ustawowo pułapu. Po wprowadzonych nowelizacją zmianach cena ciepła z rekompensatą też nie będzie mogła przekroczyć ww. pułapów, ale będzie uwzględniała zarówno koszty produkcji ciepła, jak i jego dystrybucji. W ten sposób cena ciepła z rekompensatą będzie dotyczyła wszystkich składowych ceny płaconej przez odbiorcę końcowego.

Po drugie, całkowite ceny ciepła dla odbiorców mogą wzrosnąć do końca 2023 r. o maksymalnie 40 proc. w stosunku do cen z końca września 2022 r.

Trzecia możliwość rozliczania cen ciepła systemowego będzie bazowała na zatwierdzanych taryfach firm ciepłowniczych. Będzie ona miała zastosowanie wtedy, gdy poziom cen z taryf nie osiągnie ani poziomu cen z rekompensatą, ani poziomu maksymalnego wzrostu ceny, czyli o 40 proc – czytamy w komunikacie URE.

Co najważniejsze, spółki ciepłownicze zostały zobligowane do zastosowania w rozliczeniach najkorzystniejszego dla odbiorców modelu.

- Jeśli cena wyliczona przez dystrybutora według nowych zasad okaże się niższa niż płacona przez odbiorców od początku października 2022 r., to ich rachunki zostaną wstecznie skorygowane – informuje URE.

 

Źródło: URE, globenergia.pl