Kalkulator kosztów ogrzewania

Dodatek osłonowy trafi do 6,8 mln gospodarstw domowych

Dodano: 06-08-2022

Dodatek osłonowy węgiel

Dodatek osłonowy to narzędzie, którego celem jest zniwelowanie rosnących ceny energii, gazu i żywności. O dodatek osłonowy można ubiegać się od początku 2022 r. Jak informuje wiceminister finansów Artur Soboń, dodatek osłonowy otrzyma blisko 7 mln gospodarstw domowych. Przypominamy jak i gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy!

Wiceminister finansów Artur Soboń poinformował, że z dodatku osłonowego skorzystało już 6,8 mln gospodarstw domowych. Według pierwotnych zapowiedzi wsparcie w ramach dodatku osłonowego miało trafić do 7 mln gospodarstw domowych. Na dodatek osłonowy rząd ma przeznaczyć kwotę ponad 4 mld zł.

 

Dodatek osłonowy - dla kogo?

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł (gospodarstwo jednoosobowe) albo 1500 zł na osobę (gospodarstwo wieloosobowe). W ramach dodatku osłonowego mona otrzymać maksymalnie prawie 1500 zł. Kwota dodatku jest zależna od progu dochodowego.

 

Poziomy dofinansowania

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekracza 2100 złotych.
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
Kwoty oznaczone gwiazdką oznaczają, że kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Dofinansowanie jest większe, jeśli wnioskodawca korzysta z kotła na węgiel, zgłoszonego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dodatek osłonowy jest wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

 

UWAGA!

Od lipca weszły w życie ważne zmiany w dodatku osłonowym. We wnioskach składanych przed 31 lipca 2022 r. brany jest pod uwagę dochód z 2020 roku. Obecnie wnioskodawcy ubiegający się o świadczenie po 31 lipca 2022 r. muszą uwzględnić dochód z 2021 r. 

Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku nadal mogą ubiegać się o wsparcie. Wniosek należy zgłosić do 31 października 2022 r. Mają więc na to jeszcze prawie 3 miesiące.

 

Gdzie można znaleźć i złożyć wniosek?

Wniosek wraz z instrukcją jak go wypełnić jest dostępny na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Dokument może być złożony w gminie, bądź drogą elektroniczną. W przypadku drogi elektronicznej, wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.
 

Kto ustala dochód wnioskodawcy?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że pracownicy gminy upoważnieni przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do obsługi wniosków o dodatek osłonowy mają obowiązek samodzielnie ustalić dochody wnioskodawców. 

Wzór wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy

 

Źródło: Rzeczpospolita, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, gazeta.pl, globenergia.pl