Kalkulator kosztów ogrzewania

Dodatek do ogrzewania elektrycznego i pomp ciepła!

Dodano: 30-09-2022

Dodatek do ogrzewania elektrycznego to już kolejne działanie rządu mające łagodzić skutki kryzysu energetycznego. Dopłata będzie przysługiwać również gospodarstwom, które ogrzewają dom przy użyciu energii elektrycznej lub pompami ciepła. Docelowo ma być przyznawany na podobnych zasadach, co dodatek na węgiel, drewno, pellet czy olej opałowy. Ogrzewasz swój dom energią elektryczną? Zobacz, ile dofinansowania możesz otrzymać!

W dniu 29 września Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Wprowadza on nowe świadczenia oraz limity na prąd.

Podczas głosowania posłowie odrzucili poprawki opozycji, które przewidywały zwiększenie limitów zużycia, rozszerzenie katalogu uprawnionych do limitów o niektóre organizacje pozarządowe i małe firmy. Przez Sejm nie przeszła też poprawka o zróżnicowanie limitu ze względu na ilość członków w gospodarstwie domowym.

 

Komu przysługuje dodatek do ogrzewania elektrycznego?

Ustawa przewiduje, że ceny prądu pozostaną na poziomie z 2022 roku, jeżeli gospodarstwo domowe nie przekroczy limitu zużycia 2 tys. kWh rocznie. Rozwiązaniem mają zostać objęte wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce. Wyższy limit - do 2,6 tys. kWh - przewidziano dla osób z niepełnosprawnościami, natomiast dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny i rolników zwiększono limit do 3 tys. kWh

Co więcej, rządzący oszacowali, że zamrożenie cen energii elektrycznej w przyszłym roku będzie kosztowało budżet państwa około 23 mld złotych. Według prognoz z pomocy skorzysta prawie 17 mln gospodarstw domowych. A co z ogrzewającymi prądem?

Dla polskich rodzin, które wykorzystują źródło ciepła na prąd (w tym pompy ciepła) przewidziano specjalny dodatek elektryczny. Na jakie kwoty można liczyć?

 

Kwoty w ramach dodatku do ogrzewania elektrycznego

Dodatek elektryczny to jednorazowa dopłata przeznaczona dla gospodarstw domowych, które ogrzewają dom przy użyciu energii elektrycznej. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1 tys. złotych. W przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5000 kWh zostanie on podwyższony do 1,5 tys. złotych.

Tak jak w przypadku wcześniej wprowadzonych dodatków, warunkiem otrzymania dopłaty do ogrzewania elektrycznego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). O dodatek elektryczny będzie można ubiegać się we właściwej dla swojego miejsca zamieszkania gminie.

 

Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

Nowy dodatek ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw. Wnioski będzie można złożyć w terminie do 30 listopada 2022 roku. Szacuje się, że z rozwiązania będzie mogło skorzystać około 800 tys. gospodarstw domowych. Budżet państwa przeznaczy na ten cel około 1 mld złotych. Zatem łącznie na wsparcie do kosztów energii elektrycznej państwo przeznaczy około 24 mld złotych.

Za ustawą o ochronie odbiorców energii elektrycznej głosowało 414 posłów, przeciw był 1, a 26 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

 

Źródło: PAP, termomodernizacja.pl