Kalkulator kosztów ogrzewania

Czy dodatek do ogrzewania otrzymają nie palący węglem?

Dodano: 09-08-2022

Dodatek do ogrzewania

5 sierpnia 2022 r. podczas wspólnej konferencji prasowej Minister Klimatu i Środowiska (MKiŚ) Anny Moskwy i prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina zaprezentowano założenia nowej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Rząd proponuje ograniczenie wzrostu cen ciepła i dopłaty do paliw innych niż węgiel. Jaką kwotę będzie można uzyskać?

Zgodnie z założeniami zaprezentowanej ustawy gospodarstwa domowe, ogrzewające się indywidualnie i korzystające z innych źródeł, niż węgiel i gaz ziemny, otrzymają jednorazowo dodatek na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku będzie uzależniona od rodzaju paliwa.

 

Pellet i inne rodzaje biomasy

W przypadku pelletu, lub innego rodzaju biomasy tj. brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż, będzie można otrzymać 3 tys. zł Według resortu Klimatu i Środowiska dopłaty do biomasy będą dotyczyły 390 tys. gospodarstw.

 

Drewno kawałkowe, olej opałowy i LPG

Na dodatek w wysokości 1 tys. zł mogą liczyć także ogrzewający drewnem kawałkowym. Według MKiŚ liczba takich gospodarstw domowych wynosi 530 tys. Dodatek wyniesie 500 zł w przypadku gospodarstw ogrzewanych LPG. Liczba takich gospodarstw jest szacowana na 150 tys. Dodatek równy 2 tys. zł będzie przysługiwał gospodarstwom, w których głównym źródłem jest kocioł na olej opałowy. MKiŚ szacuję liczbę takich gospodarstw na 122 tys. Jak podaje Ministerstwo, decydujące będzie wskazane we wpisie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków główne źródło ogrzewania.

 

Ciepło systemowe

Wzrost taryf na ciepła systemowe nie będzie wyższy niż 40 proc. Przedsiębiorstwa ciepłownicze, które ograniczą wzrost taryf do 40 proc. dostaną z budżetu państwa rekompensatę, która będzie równa różnicy kosztów jakie będą ponosić w nadchodzącym sezonie grzewczym i kosztów na koniec poprzedniego sezonu, podniesionych o 60 proc. 

“To wszystko, co będzie się mieściło pomiędzy tym progiem a kwotą wnioskowaną przez ciepłownie będzie rekompensowane przez budżet państwa. (...) prezes URE nie będzie akceptował większej podwyżki” - komentuje Anna Moskwa.

Przedsiębiorstw ciepłowniczych, którym Prezes URE zatwierdza taryfy, jest w kraju ok. 400. Poza tym, w Polsce funkcjonuje ok. 700, głównie małych, systemów ciepłowniczych, których nie obowiązują taryfy URE. Ministerstwo informuje, że te podmioty będą otrzymywać rekompensatę równą różnicy kosztów przy cenach ciepła z zeszłego sezonu powiększonych o 40 proc., a obecną ceną paliwa. Oznacza to, że w przypadku tych przedsiębiorstw ceny ciepła również nie będą mogły wzrosnąć o więcej niż 40 proc. 

“Taryfa z rekompensatą ma objąć obok gospodarstw domowych, wspólnoty mieszkaniowe, żłobki, szkoły, szpitale czy domy pomocy społecznej. Lista ta jest analogiczna do listy uprawnionych do korzystania z taryfowanych cen gazu.” - dodaje minister Anna Moskwa.

A co w przypadku taryf, które zostały już zatwierdzone? Jak informuje prezes URE Rafał Gawin, od nowego sezonu grzewczego rozliczenie między przedsiębiorstwem energetycznym a odbiorcami będą się odbywać na podstawie obniżonej taryfy.

“W przypadku tych taryf, które już zostały zatwierdzone i funkcjonują, obniżenie nastąpi z mocy ustawy. W przypadku wszystkich taryf, które regulator dopiero będzie zatwierdzał, uwzględnione zostanie ograniczenie wzrostu taryfy” - wyjaśnia Rafał Gawin, prezes URE.

 

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Koszt całego wsparcia z ustawy MKiŚ oszacowało na 9,1 mld zł. Jak oszacowała minister klimatu, z tego ok. 7 mld zł trafi do przedsiębiorstw ciepłowniczych, a ok. 2 mld zł - do gospodarstw ogrzewających się indywidualnie. 

Według Minister Klimatu Anny Moskwy, projekt ustawy jest już praktycznie gotowy i wkrótce zajmie się nim Stały Komitet Rady Ministrów. Projekt powinien trafić do sejmu na początku września.

 

Źródło: PAP, globenergia.pl