Kalkulator kosztów ogrzewania

Ceny prądu 2023 – ile zapłacimy za 1 kWh?

Dodano: 04-10-2022

Cena prądu 2023

Jak powszechnie wiadomo ceny prądu w 2023 roku będą znacznie wyższe niż obecnie. Aby zniwelować negatywny wpływ wysokich cen, rząd przygotował wsparcie, które będzie przysługiwać każdemu gospodarstwu domowemu. Będzie ono polegać na przyznaniu minimalnej puli tańszej energii na poziomie 2000 kWh. Wsparcie nie będzie jednak identyczne dla wszystkich. Spowoduje to, że część osób nie zetknie się bezpośrednio z podwyżką cen, a inni zapłacą dużo więcej. O ile więcej?

W przyszłym roku polskie rodziny skorzystają na zamrożeniu rachunków za prąd do limitu 2 tys. kilowatogodzin (kWh). Rada Ministrów zapowiedziała również wyższy limit dla osób z niepełnosprawnościami – do 2,6 tys. kWh. Rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy mają być objęci osłoną do 3 tys. kWh. Dodatkowo na pomoc liczą ogrzewający energią elektryczną, którym rząd zapowiedział specjalny dodatek elektryczny w wysokości do 1,5 tys. kWh

Redakcja GLOBENERGIA pokusiła się o oszacowanie wysokości kosztów na energię elektryczną w 2023 roku. Czy mimo zapowiedzianych pakietów osłonowych zapłacimy więcej? Czy Polacy zostaną w końcu zmuszeni do oszczędzania energii?

 

Ceny prądu w 2023 r.

Każda kilowatogodzina powyżej limitu 2000 kWh będzie rozliczana po stawce, która będzie odzwierciedlać obecną sytuację rynkową.

Aktualnie w taryfach dla gospodarstw domowych widnieje wartość około 41 gr/kWh (taryfa G11). Taka jednostkowa cena prądu w taryfie G11 przekłada się na średnią stawkę na rachunku równą około 69 gr/kWh (obniżony VAT na 5% i zniesiona akcyza). Jak podaje GLOBENERGIA, średni kurs za megawatogodzinę energii elektrycznej kontraktowanej na 2023 rok wyniósł 1096 zł/MWh. Obliczono go na podstawie danych TGE, bazując na średniej ważonej kontraktu terminowego na 2023 rok (indeks BASE_Y-23).

W oparciu o indeks BASE_Y-23 spółki obrotu kupują energię dla gospodarstw domowych i firm, a następnie na jego podstawie kreują ceny prądu dla tych podmiotów. Średnia wartość w wysokości 1096 zł/MWh jest wyższa od stawki, którą płacą obecnie gospodarstwa domowe o około 170%. Co więcej, jeżeli taryfa dla gospodarstw wyniosłaby 1096 zł/MWh w miejsce 410 zł/MWh, średnia cena na rachunkach byłaby równa 1,72 zł/kWh. W skład takiej podwyżki wszedłby: podatek VAT 23%, akcyza, wzrost opłat dystrybucyjnych o 20%.

 

Rachunki za prąd w 2023 r. 

Ile więc zapłacimy? Do symulacji wybrano dwa gospodarstwa, oba przekroczyły standardowy limit osłony na poziomie 2 tys. kWh. Jedno z nich zużywa 3000 kWh, a drugie 5000 kWh. Ponadto w obliczeniach przyjęto średnią cenę prądu do pułapu 2000 kWh na poziomie z 2022 r. (obniżony VAT na 5% i zniesiona akcyza).

 

Zużycie 3000 kWh

  • średnia cena za kWh w 2022 roku - 0,72 zł (taryfa G11, obniżony VAT na 5% i zniesiona akcyza)
  • średnia cena za kWh w 2023 roku - 1,77 zł (taryfa G11, VAT 23% + akcyza + wzrost opłat dystrybucyjnych o 20%)
Zużycie energii elektrycznej 3000 kWh
Roczny rachunek w 2022 r. 2 168 zł
Roczny rachunek w 2023 r. z uwzględnieniem osłony do 2 tys. kWh - prognoza 3 212 zł
Miesięczny rachunek w 2022 r. 181 zł
Średni miesięczny rachunek w 2023 r. z uwzględnieniem osłony do 2 tys. kWh - prognoza 268 zł
Rachunki za prąd przy zużyciu 3000 kWh rocznie (źródło: GLOBENERGIA)

Czy w budynkach koszty za energię elektryczną będą podobnie wysokie? Okazuje się, że będą znacznie wyższe!

 

Zużycie 5000 kWh

  • średnia cena za kWh w 2022 roku - 0,69 zł (taryfa G11, obniżony VAT na 5% i zniesiona akcyza)
  • średnia cena za kWh w 2023 roku - 1,72 zł (taryfa G11, VAT 23% + akcyza + wzrost opłat dystrybucyjnych o 20%)
Zużycie energii elektrycznej 5000 kWh
Roczny rachunek w 2022 r. 3 441 zł
Roczny rachunek w 2023 r. z uwzględnieniem osłony do 2 tys. kWh - prognoza 6 532 zł
Miesięczny rachunek w 2022 r. 287 zł
Średni miesięczny rachunek w 2023 r. z uwzględnieniem osłony do 2 tys. kWh - prognoza 544 zł
Rachunki za prąd przy zużyciu 5000 kWh rocznie (źródło: GLOBENERGIA)

Roczne rachunki w gospodarstwie domowym zużywającym 3000 kWh wzrosną w 2023 roku prawie o połowę (48%). Gospodarstwo zużywające 5000 kWh będzie musiało się liczyć z aż 90% wzrostem kosztów. Różnica wynika ze zużycia i większej ilości energii rozliczanej po wyższej cenie.

 

Ceny prądu mobilizacją do oszczędzania!

Podsumowując - racjonalne użytkowanie przekłada się na oszczędności. Wybierając sprzęt zwracajmy uwagę na klasy energetyczne, a także na optymalny sposób jego wykorzystania. Dzięki temu będziemy mogli ograniczyć zużycie prądu i zapewnić sobie niższe rachunki.

Źródło: TGE, globenergia.pl